Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych. 

Rusza Systemu Identyfikacji Pojemników, umożliwi on pełną kontrolę nad wykonywaniem usług przez firmy odbierające odpady oraz ilością odbieranych odpadów i sposobami ich zagospodarowania.

Funkcjonowanie systemu zapewniają: elektroniczne chipy zainstalowane na pojemnikach oraz kody kreskowe naklejane na worki.

Firmy odbierające odpady zobowiązane są dostarczyć mieszkańcom  właściwie oznakowane pojemniki lub oznakować pojemniki, które posiadamy oraz worki wraz z zestawami naklejek z KODAMI KRESKOWYMI.

Kody kreskowe zawierają jedynie informacje dotyczące firmy odbierającej odpady oraz rodzaju odbieranych odpadów. Podczas odbioru odpadów, pracownik firmy skanuje kod wprowadzając informacje o terminie odbioru i rodzaju odpadów do systemu. Zapobiegnie to podrzucaniu lub niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów i umożliwia sprawdzenie czy odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz czy w pojemnikach i workach znajdują się właściwe frakcje odpadów.

Firmy zapewnią pojemniki z chipem lub okleją dotychczasowe pojemniki  nie później niż do dnia 29.12.2014 roku.

Na każdym pojemniku używanym przez firmę odbierającą odpady (niezależnie czy stanowią one własność firmy czy właściciela nieruchomości) powinna znajdować się naklejka informacyjna z logo ZM GOAP. Pojemniki musi być także wyposażone w chip. Tak oznakowane pojemniki są wtedy przypisane do konkretnych nieruchomości.

Właściciel nieruchomości  deklarując selektywną zbiórkę odpadów jest zobowiązany do gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Do dostarczonych przez firmę worków w odpowiednim kolorze wrzuca odpowiednią frakcję odpadów – zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zgodne są z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie ZM GOAP.  Jeśli nie będzie się do tego stosował to firma odbierająca odpady może odmówić przyjęcia odpadów, przesyła stosowną informację do Związku oraz pozostawia naklejkę „OSTRZEŻENIE”

Firma odbierająca odpady dostarcza worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, w tym również odpadów zielonych. Worki będą posiadały specjalne miejsce na kod kreskowy (do samodzielnego naklejenia przez właściciela nieruchomości). Firma będzie zobowiązana do dostarczania właścicielom nieruchomości dodatkowych worków oraz  kodów kreskowych w systemie wymiennym tj. po każdorazowym odbiorze firma pozostawi taką samą ilość worków na daną frakcję jaka została odebrana.

Firma odbierająca odpady dostarczy do nieruchomości tzw. pakiet startowy obejmujący:

a) min. 2 worki dla każdej frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady zielone);

b) zestaw kodów kreskowych w ilości minimum:

  • 16 szt. papier i makulatura
  • 16 szt. tworzywa sztuczne
  • 16 szt. szkło
  • 16 szt. odpady zielone.

Ponadto firma zobowiązana jest do dostarczenia instrukcji oklejania worków przeznaczonych do gromadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Instrukcja powinna być dostarczona wraz z pakietem startowym.

Firma w sposób ciągły monitoruje ilość wykorzystanych kodów kreskowych przez właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości otrzyma nowe kody w przypadku odnotowania ich wyczerpania (w terminie 6 dni roboczych) – ciekawe jak to wyjdzie w praktyce 🙂

Odpady zielone  odbierane są w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada raz na dwa tygodnie, poza okresem wegetacyjnym (od 01.12-31.03.) odpady zielone należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć do PSZOK.