Zakład Komunalny w Kleszczewie z dniem 28.06.2015 r. (najbliższej niedzieli) wprowadza zapowiadaną korektę rozkładu jazdy autobusów.

Punktem odniesienia do wprowadzenia zmian były napływające wnioski pasażerów, które zostały wnikliwie przeanalizowane pod względem zasadności, ale też możliwości ich uwzględnienia w rozkładzie.

Po sygnałach ze strony mieszkańców Komornik o braku zainteresowania tak dużą ilością kursów linii 433 podjęto decyzję o skonfrontowaniu napływających informacji z wynikami przeprowadzonego liczenia pasażerów w autobusach i podjęto decyzję o zmniejszeniu liczby kursów na linii 433 na rzecz linii 431. 

W rozkładzie jazdy w dzień roboczy oprócz przesunięć czasowych na poszczególnych kursach wprowadzono dodatkowo jeden kurs w godzinach rannych na czym zdecydowanie skorzystają mieszkańcy Gowarzewa i Tulec. Prośba ta była treścią kilku wniosków – młodzież podkreślała, że w Gowarzewie przed godz. 7:00 nie ma połączenia do Poznania. Uruchomione zostanie również połączenie o godz. 9:20 z Krerowa do Poznania z przesiadką na pętli w Kleszczewie. Zmieniono również trasy przejazdu na poszczególnych kursach. Wrócono do wcześniejszego rozwiązania jeśli chodzi o autobus wyjeżdżający z Poznania po godz. 20:00 w kierunku Markowic. Po kilku miesiącach obserwacji liczby pasażerów w autobusach Zakład zdecydował się zrezygnować z wprowadzonego w dzień roboczy kursu z Poznania o godz. 23:40.  Natomiast w niedzielę wprowadzono 1 dodatkowy kurs.

W przypadku linii 489 w relacji Kleszczewo – Swarzędz wraz z wnioskami o zmianę rozkładu do Poznania wpłynęło kilka opinii pozytywnych na temat uruchomienia tego połączenia. Niewątpliwie skorzystali na tym rozwiązaniu uczniowie szkoły w Kleszczewie  zamieszkujący rejon ul. Siekiereckiej w Gowarzewie. W kierunku Swarzędza podróżuje natomiast zaledwie kilka osób co nie znalazło odzwierciedlenia w postulowanej wcześniej liczbie osób zainteresowanych takim połączeniem. Z tego powodu po konsultacji z Burmistrzem Kostrzyna, który partycypuje w kosztach utrzymania linii, podjęto decyzję o zawieszeniu linii 489 na okres wakacji letnich.

Rozkład jazdy autobusów to składowa wielu czynników, przede wszystkim potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, skoordynowanie dowozu i odbioru dzieci ze szkół znajdujących się na terenie gminy, ale też liczba pojazdów będących w dyspozycji, czas pracy kierowców autobusów a także decyzji i uzgodnień, m.in. z ZTM w Poznaniu.

NOWY Rozkład jazdy obowiązujący od 28.06.2015r.

  • GMINA KLESZCZEWO
  • kierunek Gmina Kleszczewo – Poznań – dni robocze  POBIERZ
  • kierunek Gmina Kleszczewo – Poznań – sobota i niedziela  POBIERZ
  • kierunek Poznań – Gmina Kleszczewo – dni robocze  POBIERZ
  • kierunek Poznań – Gmina Kleszczewo – sobota i niedziela  POBIERZ
  • Rozkład jazdy linii 489 (Kleszczewo-Swarzędz-Kleszczewo) POBIERZ
  • Mapa Komunikacji Gminy Kleszczewo POBIERZ