Gmina Kleszczewo poinformowała o planach/obowiązkach gminy w sprawie utrzymanie drów w czasie tegorocznej zminy 2014/2015 .

Zakwalifikowanie poszczególnych dróg do zimowego utrzymania oraz określenie standardu przyjęto  wg założeń: zapewnienie  bezpieczeństwa oraz ciągłość ruchu na głównych trasach komunikacji gminnej, objęcie  dróg służących  regularnej komunikacji zbiorowej, objęcie dróg gruntowych,  polnych będących  wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wskazanie zarządcy.

 

 


 

Zimowe utrzymanie dróg będzie koordynowane przez Urząd Gminy w Kleszczewie
tel. (61) 817-60-17,  (61) 817-60-20,  (61) 817-60-33,  w. 126, 129

Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zaznaczonych na czerwono jest:
Zakład Wielobranżowy Trans – Bruk Marek Begier

Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
tel. 601 858 322

Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg zaznaczonych na pomarańczowo i zielono jest:
Zakład Drogowo Transportowy Sławomir Begier

Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla
tel. 601 536 358

Zadania wykonywane w czasie zimy przez  ZAKŁAD KOMUNALNY w Kleszczewie zaznaczone na niebiesko :

Ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
tel. ( 61 ) 81-76-062, kom. 600 335 582

zbiorecze Gwo 2