Wczoraj (18 marca 2015) o godz. 19 odbyło się Zebranie Wiejskie w Gowarzewie, na którym został wybrany Sołtys oraz Rada Sołecka. Oprócz wyborów zostały poruszane tematy szeroko pojętego bezpieczeństwa: włamań, oświetlenia i chodnika. 

Na spotkanie  zaproszono dzielnicowego asp. Dominika PATOKA, który  opowiadał o ostatnich zdarzeniach jakie miały miejsce w Gowarzewie. Poinformował, że sprawa włamań w Gowarzewie została przejęta przez komendę policji w Poznaniu, w której powołana jest specjalna grupa. Prosił o czujność oraz wszystkie  podejrzane sytuacje zgłaszać na policję (numery policji).  W naszym rejonie kręcą się  podejrzane samochody, takie jak Peugeot 306 o numerach zaczynających się na PNT, nieznanej marki samochód o numerach CBY oraz czarne Audi A4.

Następnie głos przejął Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz, który kontynuując temat bezpieczeństwa poinformował o spodziewanym w tym roku utworzeniu 6 osobowej  nowej placówki policyjnej w Gminie Kleszczewo. Przygotowywana jest właśnie nowa siedziba w budynku, gdzie znajduje się  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie. Jest również pozytywna  decyzja Gminy na zakupu radiowozu.

 

Inne ważne tematy poruszane przez Pana Wójta:

 

Oświetlenie: Ilość kolejnych lamp ulicznych w naszejj miejscowości będzie sukcesywnie zwiększana, jednak możliwości finansowe na ten cel są ograniczone.
 
Oświata: Jednym z głównych celów Gminy  to budowa/szukanie placówek oświatowych w naszej miejscowości. Jest to ogromna inwestycja, której realizacja zależy od  środków zewnętrznych.

 

Chodnik: Gmina  przeznaczyła na budowę chodnika 400 tyś. zł i wykonała miejsce skąd można odprowadzić wody deszczowe z tejże części ulicy. Pierwsza część drogi miałaby powstać od  „figurki” do połowy ulicy Siekiereckiej, jest szansa, że w tym roku inwestycja zostanie rozpoczęta.

 

Głos przejęła Pani Sołtys Halina Michalak-Szczepaniak, która streściła  jakie inwestycje powstały w ciągu jej pierwszej 4letniej kadencji. Podkreśliła jednak, że wszystkie decyzje są podejmowane na spotkaniach Rady Gminy, a Sołtys jest tylko organem pomocniczym Wójta.

 

Ostatnie 4 lata, główne inwestycje w Gowarzewie:
 • Regulacja skrzyżowania przy “figurce”,
 • remont strażnicy oraz jej otoczenia,
 • wymiana elementów na placu zabaw w Gowarzewie,
 • wprowadzenie komunikacji do wsi, (autobus wcześniej nie jeździł koło strażnicy, wcześniej skręcał z Tulec na Kleszczewo, co było dużym utrudnieniem),
 • systematyczna dbałość o drogi gminne, które często są utwardzane,
 • wykonanie odwodnienia drogi na jednym z nowych osiedli,
 • ułożenie “dywanika” na ulicy Siekiereckiej od strony Siekierek Wielkich do połowy ul. Siekiereckiej w Gowarzewie,
 • wprowadzenie komunikacji na ul. Siekierecką, ul. Trzecką oraz nowe przystanki na tych trasach.

 

Kolejną częścią zebrania to głosowanie oraz wyniki wyborów na Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

 

W składzie Komisji Skrutacyjne: Dorota Richards (przewodniczący), Angelika Krugiołka, Daniel Błaszczyk.
W głosowaniu tajny udział wzięło 100 uprawnionych, obecnych na zebraniu, gdzie oddano 98 głosów, w tym 91 ważnych, 7 nieważnych.

 

Sołtysem Sołectwa Gowarzewo została wybrana ilością 80 głosów na kolejną kadencję Pani Sołtys Halina Michalak-Szczepaniak

 W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania zgłoszeni kandydaci do Rady Sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

 1. Waldemar Błaszczyk – głosów 87
 2. Borowczyk Marek – głosów 77
 3. Bytniewski Jarosław – głosów 75
 4. Ratajczak Przemysław – głosów 73
 5. Krugiołka Andrzej – głosów 72
 6. Grzeszczak Paweł – głosów 69
 7. Stasio Zbigniew – głosów 66
 8. Jachnik Daniel – głosów 65
 9. Płóciennik Adam – głosów 64
 10. Grzeszczak Leszek – głosów 64
 11. Zwierz Andrzej – głosów 63
 12. Tomasz Adam – głosów 55
 13. Karwacka Agnieszka – głosów 52
 14. Walkowiak Jacek – głosów 50
 15. Wawrzyniak Paweł – głosów 47
 16. Kościański Piotr – głosów 44
 17. Rokicka Anna – głosów 39
 18. Rzepecki Przemysław – głosów 38
 19. Wysz Dorota- głosów 32

Rada Sołecka składa się z 12 członków, w radzie zasiądą osoby od 1 – 12 miejsca, zaznaczone kolorem niebieskim. 

Wszystkim osobom gratulujemy !!!

Chcielibyśmy podkreślić, że Zebrania Wiejskie w Gowarzewie cieszą się największym zainteresowaniem pod względem frekwencji w całej Gminie Kleszczewo.

zebranie 2015 gowarzewo - wybry soltysa

zebranie wiejskie 2015 gowarzewo