W dniu 22 grudnia 2015r. odbyła się sesja Rady Gminy na której został uchwalony budżet na 2016 r. W budżecie Gminy na nadchodzący rok została wpisana budowa stadionu lekkoatletycznego w Kleszczewie.

Inwestycja za jedyne 1 016 974, 29 zł. 305 092 tys. zł to wkład Urzędu Marszałkowskiego, resztę 711 882 tys. zł pokryje budżet Gminy.

Inwestycja podobno jest konieczna, ponieważ wszystkie inne Gminy posiadają taki obiekt. Obecnie nie ma gdzie organizować zawodów oraz turniejów sportowych.

Dodatkowo na sesji zostały przegłosowane uchwały:
– Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo,
– Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
– Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy – wzrośnie w porównaniu do roku obecnego o 5% (uchwała wywoływana co roku).

Źródło informacji: http://teraztulce.pl