W środę (28 września 2016 r. o godz. 16ej) odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Kleszczewo. Zachęcamy do udziału mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia sesji:

 • Otwarcie.
 • Interpelacje radnych.
 • Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.
 • Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach i Gowarzewie.
 • odjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia drogowego.
 • Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie – Rodzina 500+ oraz działalność świetlic środowiskowych w okresie wakacji letnich –
 • Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania i wolne wnioski.
 • Zakończenie.