W poniedziałek (1 grudnia) miał miejsce odbiór odpadów selektywnych w Gowarzewie.

Od tego czasu otrzymujemy sygnały od mieszkańców Gowarzewa, że odbierający  nie pozostawili nowych worków (nam również)

Zadzwoniliśmy w tej sprawie do Przedsiębiorstwa Komunalnego ARTUR ZYS tel 61 287 60 42.

Otrzymaliśmy odpowiedź, że firma ma aktualnie problem z dostępnością worków ale po podaniu adresu o jaką lokalizację chodzi przekażę nam je w czasie odbioru odpadów mieszanych (9 grudnia br.) Co też uczyniliśmy i proponujemy naszym mieszkańcom.

Zapytaliśmy również kiedy otrzymamy worki z naklejkami według nowych ustaleń ( dot. art. Zmiana w odbiorze odpadów), otrzymaliśmy odpowiedź, że niestety na ten moment firma sama nie zna terminu ale  nastąpi to nie później jak do końca roku.

To już nie pierwsza nasza interwencja w sprawie worków na odbiór odpadów selektywnych w Przedśiębiorstwie Komunalnym ARTUR ZYS.