W Trzeku planowana jest budowa Farmy Wiatrowej, dokładnie pomiędzy Gowarzewem, Trzekiem oraz Taniborzem.

Farma ma powstać ~ 2km od Gowarzewa oraz ~1km od miejscowości Tanibórz.

Trzek już rozpoczyna protest, rozdawane są informacyjne ulotki  >> ULOTKA <<

Więcej informacji wkrótce.

 

 

Informacje do jakich dotarliśmy:

” Firma Altiplano Sp. z o.o. ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk zamierza w Trzeku postawić dwa wiatraki o wysokości masztu 140metrów, średnicy rotora 130 metrów i mocy około 5MW, na działce nr 350 (około 850 metrów od domu p.Zofii Słoty ul. Lipowa 16 w Trzeku). Firma w najbliższych tygodniach złoży do Urzędu Gminy Kostrzyn raport o oddziaływaniach farmy wiatrowej na środowisko, co jest warunkiem ubiegania się o pozwolenie na budowę farmy wiatrowej „

Miejsce planowanej inwestycji:

Lokalizacja farma wiatrowa Trzek