Ze względu na ostatnie problemy z wodą przedstawiamy stację wodociągową w Gowarzewie, dzięki które płynie (bądź nie płynie) woda w Naszych kranach.

Na wodociąg  w Gowarzewie, ul. Swarzędzka 8 składa się ujęcie wody (wyposażone w 3 studnie) o zatwierdzonych zasobach  w kategorii „B” w wysokości Qe = 15,0 m3/h.

Zdolność uzdatniania wody na stacji (docelowa) wynosi Q = 270,0 m3/d, czyli 11,25 m3/h, przy obecnej produkcji wody w wysokości 10,0 m3/h. Na terenie stacji zlokalizowany jest  zbiornik wyrównawczy o pojemności V = 150,0 m3, wyrównujący różnicę pomiędzy średnim, a maksymalnym poborem wody w ciągu doby.

Sieć wodociągowa o średnicy od Ø80 do Ø100 i długości 22,0 km doprowadza wodę do wszystkich mieszkańców wsi: Gowarzewo, Szewce i Tanibórz. Wodociąg ten jest połączony z wodociągiem w Tulcach.

Na terenie Gowarzewa podłączanych jest co raz więcej użytkowników, co powoduje spadki ciśnienia, a nawet jego brak w okresie suszy  i zwiększonego zapotrzebowania na pobór wodu  . Planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej.

O jakości wody pisaliśmy 3 miesiący temu w artykule: Jakość wody w Gowarzewie i Twardość wody w Gowarzewie

 

wodociag gowarzewo ujecie wody 1 wodociag gowarzewo ujecie wody 2 wodociag gowarzewo ujecie wody 3 wodociag gowarzewo ujecie wody 4