Sprzątanie po psie powinno być czynnością rutynową, która nikogo nie zaskakuje i nie zadziwia, jednak tak nie jest.

Polskie społeczeństwo wciąż pozostaje nieuświadomione i sprzątanie po psie może wydawać się dlań czymś nienaturalnym i dziwacznym. Oczywiście nie należy wrzucać wszystkich do jednego worka – co bardziej świadomi właściciele praktykują sprzątanie po psie i nie potrzebują do tego celu specjalnych dyrektyw i dopomnień.

Jednak  mimo to codziennie widujemy co raz więcej psich odchodów na uliczkach naszych osiedli w Gowarzewie oraz całej gminie.

Najbardziej denerwująca jest sytuacja, gdy właściciel psa pozwala mu się załatwić tuż przed czyjąś posesją. A szczytem chamstwa jest, gdy po nim nie posprząta !!!.

Dlatego apelujemy do właścicieli czworonogów, aby zaprzestali tego typu praktyk, a osoby, które widzą takie zachowanie, aby reagowały i zwracały uwagę takim osobom.

W naszej Gminie Kleszczewo „Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie” określa stosowna uchwała XXVIII/212/2013 dokładnie rozdział 3 

Podsumowując:  Posiadanie psa to nie tylko przyjemność ale i obowiązki, a jednym z obowiązków właściciela  czworonoga jest sprzątanie po nim, nieprzestrzeganie przepisu grozi mandatem.

Uchwała  XXVIII/212/2013 dokładnie rozdział 3  opisuje również inne sprawy bardzo ważne:  oznakowanie psa, prowadzenie psa na smyczy, puszczania psa bez dozoru itd.