Niestety rozmowy z ZDP nie przyniosły żadnych nowych wieści w sprawie ul. Siekiereckiej w Gowarzewie.

Nasza Gmina cały czas przedstawia te same informacje, czyli:

„Przygotowanie dokumentacji na modernizację ulicy Siekiereckiej w Gowarzewie leży po stronie Powiatu. Prace zostały podjęte, jednak szanse na to by projekt był gotowy w tym roku są znikome. Gmina ze swej strony jest przygotowana do wybudowania pierwszego odcinka chodnika jeszcze w tym roku, jednak bez dokumentacji nie będzie to możliwe. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych zwróciłem się o wykonanie prac doraźnych, które umożliwią poruszanie się pieszych poboczem jezdni…. „ – pisze Wójt Bogdan Kemnitz na Gminnym ABC

Dobra wiadomość jest taka, że Powiat nie zamierza rezygnować z modernizacji drogi Swarzędz-Gowarzewo- Kleszczewo-Krerowo-granica gminy. Zadanie to zostało usunięte z zakresu ZIT, jednak jako połączenie systemu dróg lokalnych z drogą S5 i A2 ma szansę na dotacje z WRPO. Uzgodniono wstępny zakres projektu. Najważniejszą wartością dodaną, oprócz poprawy parametrów drogi, ma szansę zostać ścieżka rowerowa, której przebieg ustalono od Krerowa do Swarzędza.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Sródki to budowa drugiego odcinka chodnika w Śródce przy  drodze powiatowej – inwestycja w całości jest realizowana na koszt gminy. Został rozstrzygnięty przetarg. Termin zakończenia inwestycji to koniec września br. Taki sam termin, ten sam wykonawca ma na wykonanie I etapu budowy chodnika przy drodze gminnej w Poklatkach.

Nasuwa  się teraz pytanie : Można? Można! Mimo, że to też droga powiatowa.