Nabór na Stanowisko ds. inwestycji  w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Kleszczewie

Oferty i wszystkie wymagane dokumenty (z załącznika)należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze –  stanowisko ds. inwestycji w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie” do dnia 28 sierpnia   2015 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: http://bip.kleszczewo.pl/?a=6033