Nabór na 2 stanowiska: Pracownik socjalny – koordynator oraz instruktor terapii zajęciowej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

Oferty zawierające wymienione dokumenty w poniższym załączniku należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo,  w terminie do 20 maja 2015r., do godz. 15.00.

Więcej informacji: http://bip.kleszczewo.pl/?a=6033