Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora ds. transportu publicznego.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 18 lutego 2015r. godz.15.00 pod adresem: Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko koordynatora ds. transportu publicznego.

Więcej informacji: http://bip.kleszczewo.pl/?a=5936