Wój Gminy Kleszczew ogłasza nabór na  na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Zakładu w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie.

Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze –  Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie” do dnia 26 marca   2015 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: http://bip.kleszczewo.pl/?a=5970