Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące budowy spójnej „Polityki parkingowej” dla gmin z terenu powiatów poznańskiego, wągrowieckiego, kościańskiego i wrzesińskiego  oraz systemu parkingów typu Parkuj i Jedź (Park & Ride), przeznaczonych dla osób, które dojeżdżają do Poznania lub innych miejscowości.

Idea parkingów Park & Ride jest prosta. Kierowcy zostawiają samochód na bezpłatnym parkingu, dojeżdżają do Poznania komunikacją zbiorową i na terenie miasta Poznania podróżują komunikacją miejską.

Udział w konsultacjach społecznych daje mieszkańcom oraz przedstawicielom poszczególnych instytucji możliwość wpływu na  usprawnienie podróżowania na terenie własnej gminy, powiatu i całej aglomeracji poznańskiej. Ponadto biorąc udział w konsultacjach każdy ma wpływ na: prowadzoną politykę parkingową, decyzję o miejscu i budowie parkingów Park & Ride, wielkość parkingów, organizację, wyposażenie i oznaczenie.

Jak wziąć  udział w konsultacjach i wyrazić swoją opinią?

Terminy konsultacji społecznych blisko naszej gminy:

  • 12 lutego , g. 17:00 – Kostrzyn Wlkp., Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5
  • 25 lutego , g. 17:00 – Kórnik, OSP, ul. 20 Października 93

Przed spotkaniem warto zapoznać się z wstępną wersją „Polityki Parkingowej”.

pictures.html