Pojawił się plan pracy rady Gminy Kleszczewo na II półrocze 2015

Tematy sesji: (Sierpień) Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy, (Wrzesień) wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015r, (Październik) Gospodarka Odpadami, (Listopad) Podatki i opłaty lokalne na 2016r, (Grudzień) Budżet gminy na 2016r.