Dla rozliczeń PITów z urzędem skarbowym ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Nie potrzeba żadnych dodatkowych formalności, by podatnik złożył PIT np. w miejscowości, w której mieszka, a nie w miejscowości, z której pochodzi.

Do każdej gminy trafia co roku określony procent podatku dochodowego, więc roczne PITy powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika, a dokładniej według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia danego roku rozliczeniowego. Dla mieszkańców Gowarzewa jest to : Pierwszy Urząd Skarbowy ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz,

Dlaczego to takie ważne?

Urzędnicy Skarbowi nie sprawdzają, gdzie faktycznie mieszkamy i dlatego wiele osób płaci podatki w miejscowościach, z których pochodzi, a nie zamieszkuje aktualnie. W ten sposób nie przyczyniają się do rozwoju gminy ponieważ wpłacają podatek nie w miejscu gdzie zamieszkują.

Tego typu praktyka wiąże sie z mniejszymi wpływami do gminy przez co jest mniej pięniędzy na np. chodniki, drogę, przedszkola czyli ogólnie mówiąc rozwój gminy.

Pamiętajmy o tym, to nic nie kosztuje.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne zeznania podatkowe PIT powinny być składane w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników. Meldunek nie ma w tym wypadku znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana np. w Poznaniu, ale mieszkająca na terenie Gminy Kleszczewo, może rozliczyć się z fiskusem właśnie w naszej gminie, nie tracąc korzyści wynikających z miejsca zameldowania. Wystarczy, że poinformuje Urząd Skarbowy, gdzie jest jej faktyczne miejsce zamieszkania. Może to zrobić na dwa sposoby:

  • w rocznym zeznaniu podatkowym PIT w części B, wpisując aktualny na dzień 31.12.2014r. adres zamieszkania w Gminie Kleszczewo;
  • lub wypełniając formularz ZAP-3, jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania. Formularz może być złożyć wraz z rocznym zeznaniem podatkowym PIT

ZAP-3- pobierz