W najbliższą sobotę (24 stycznia br. ) odwiedzi naszą gminę  mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Co można oddać? Sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne jak farby, chemikalia itd.

Gowarzewo : 11:55 – 12:25 (24 stycznia br.) przy kaplicy

Odwiedzane miejscowości: Lipowiec, Nagradowice, Krzyżowniki, Komorniki, Bylin, Tanibórz, Siekierki Wielkie, Gowarzewo, Szewce, Tulce, Kleszczewo, Poklatki, Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka

Data
Godzina
Miejscowość
Lokalizacja
   24 styczeń
 
07:00 – 07:30
Lipowiec
Lipowiec
07:40 – 08:10
Nagradowice
plac przy sklepie
08:20 – 08:50
Krzyżowniki
przystanek autobusowy przy mieszalni pasz
09:00 – 09:30
Komorniki
przy strażnicy
09:40 – 10:10
Bylin
przystanek autobusowy we wsi
10:20 – 10:50
Tanibórz
przy nowym osiedlu
11:55 – 12:25
Gowarzewo
przy kaplicy
12:40 – 13:10
Szewce
przy placu zabaw
13:30 – 14:05
Tulce
ul. Poznańska 21 – parking przy budynku „Nad stawem”
07:00 – 07:30
Kleszczewo
parking przy Urzędzie Gminy
07:40 – 08:10
Poklatki
plac przy świetlicy
11:25 – 11:55
Markowice
pętla autobusowa przy świetlicy
12:05 – 12:35
Krerowo
przystanek autobusowy przy kościele
12:45 – 13:15
Zimin
przy szkole
13:25 – 13:55
Śródka
przy strażnicy

Mobilny PSZOK przyjmuje:
·Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
·Zużyte baterie i akumulatory przenośne
·Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych
·Odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych

Mobilny PSZOK nie przyjmuje:
·Materiałów zawierających azbest
·Odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej (odpady w beczkach workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu)
·Odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
·Odpadów, których odebranie może naruszać przepisy
·Odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce
·Jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki)
·Odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów zielonych

Plakat-MPSZOK-2015-Kleszczewo