Z dniem 1 kwietnia 2016r. wzrośnie wysokość opłat za pobraną wodę w Naszej Gminie.

Nowa stawka to ~ 4,97 zł (4,60 netto + 8% Vat) za 1m3 , jest to podwyżka o ~ 44 grosze.

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych wzrasta z 2,00 zł netto do 5,00 netto + 8% podatek Vat na odbiorcę miesięcznie.

Stawka za ścieki również się zmieniła, ale o niej nie piszmy do czasu aż nie doczekamy się kanalizy w Gowarzewie :/

UWAGA! Wprowadza się opłatę za zrzut ścieków dostarczonych wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości 8,15 zł netto za 1m³ + 8% podatek VAT.

Wprowadzenie tej opłaty rzutuje na podwyżkę o ~ 10zł co można było zauważyć  już kilka miesięcy temu w firmach, które nas obsługują.