Z dniem 1 kwietnia 2015r. wzrośnie wysokość opłat za pobraną wodę w Naszej Gminie.

Nowa stawka to 4,53 zł (4,20 netto + 8% Vat) za 1m3 , jest to podwyżka o 16 groszy.

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w wysokości 2,00 zł netto + 8% podatek Vat na odbiorcę miesięcznie.

Stawka za ścieki również się zmieniła, ale o niej nie piszmy do czasu aż nie doczekamy się kanalizy w Gowarzewie :/