Każdy pieszy poruszający się w czasie zmroku na drodze poza terenem zabudowanym ma obowiązek noszenia kamizelki odblaskowej.
Rozporządzenie to wynik z uchwalonej rok temu przez Sejm nowelizacji ustawy dotyczącej prawa o ruchu drogowym. Obowiązek ten nie dotyczy tylko pieszych poruszających się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, po chodniku, czy na drogach oznaczonych znakami – strefa zamieszkania, gdzie cała szerokość drogi jest do dyspozycji pieszego, który ma tam pierwszeństwo przez pojazdem.

W naszej miejscowości jak i całej gminie brakuje chodników, dróg przeznaczonych tylko dla pieszych oraz przede wszystkim – oznakowanych stref zamieszkania. Czyli zgodnie z przepisami, według naszej interpretacji: Kamizelkę należy u nas nosić na ulicach zawsze po zmroku.

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem pieszych. Dzięki elementom odblaskowym kierowca będzie mógł wcześniej zauważyć pieszego poruszającego się na co pozwoli mu szybciej zareagować.

Dlaczego to takie ważne? Pieszy, idący po zmroku bez elementów odblaskowych, jest widoczny z odległości zaledwie 20-30 metrów. Jeśli kierowca jedzie z prędkością 90 km/h, w ciągu sekundy pokonuje 25 metrów. Nie daje to praktycznie żadnych szans na jakąkolwiek reakcję. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów i nie będzie miał problemów z ominięciem go.

Słowniczek: „Strefa zamieszkania” to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

strefa zamieszkana i koniec