Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza na konferencję podsumowującą projekt: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”.

Konferencja odbędzie się 28 maja 2015 r. w Collegium Da Vinci (dawniej WSNHiD) przy ul. Gen. Kutrzeby 10. Wstęp wolny, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26 maja 2015 r. na adres: biuro@metropoliapoznan.pl  Zgłoszenie uczestnictwa: zgloszenie.doc

 

 

Program konferencji

 • 9:30 – 10:00 – Rejestracja
 • 10:00 – Powitanie uczestników
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent m. Poznania, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań
 • Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań
 • 10:15 – Projekty Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Maciej Musiał – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Sesja I Obszary metropolitalne w systemie planowania przestrzennego

 • 10:30 – 11:00 – Planowanie przestrzenne w obszarach metropolitalnych w Polsce – Dr hab. prof. PAN Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • 11:00 – 11:20 – Podstawy prawne planowania metropolitalnego – stan i perspektywy – Dr Łukasz Mikuła, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 11:20 – 11:40 – Koncepcja rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane – Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Dyskusja
 • 12:00 – 12:30 – Przerwa kawowa

Sesja II Kierunki rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań

 • 12:30 – 12:50 – Cyfrowa reprezentacja informacji przestrzennej Metropolii Poznań – Dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna w Jeziorach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 12:50 – 13:10 – Zielona Infrastruktura Metropolii Poznań – Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Dr Iwona Zwierzchowska, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 13:10 – 13:30 – Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań – Prof. UAM dr hab. Renata Graf, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mgr Krzysztof Pyszny, Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • 13:30 – 13:50 – Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Metropolii Poznań – Dr inż. Jeremi Rychlewski, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, Dr Radosław Bul Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 13:50 – 14:10 – Rozwój terenów inwestycyjnych w Metropolii Poznań – Mgr inż. arch. Agata Kubiak, Mgr inż. arch. Piotr Sobczak, Towarzystwo Urbanistów Polskich.
 • Dyskusja
 • 14:30 – Zakończenie konferencji
 • 14:30 – 15:00 – Lunch

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.