Historia Kaplicy św. Stanisława Kostki:  W XVIII wieku Gowarzewo stanowiło własność kolegium jezuickiego w Poznaniu. Jednym z kolejnych właścicieli był Eduard Helldorf, któremu dobra rycerskie Gowarzewo i Synowiec przekazały władze pruskie na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku. W centrum wsi w końcu XIX wieku założono zespół dworsko-parkowy z budynkiem dworu wzniesionym w jego północnej części. W 1905 roku majątek został rozparcelowany, a ziemie rozdzielono kolonistom niemieckim. Dwór przeznaczony został na szkołę dla dzieci kolonistów niemieckich (ob. mieszkania prywatne) a wschodnie skrzydło zostało przebudowane na kaplicę protestancką.

Od 1945 r. funkcjonuje jako kaplica pod wezwaniem św. Stanisława Kostki będąca filią parafii tuleckiej. W 1962 roku w kaplicy w Gowarzewie założono prąd.

W każdy sobotę o 19:30 i niedzielę o 10:15  odbywają się tutaj msze święte.

Znasz inne fakty historyczne z historii dworu z kaplicą w Gowarzewie? Podziel się z nami pisząc na KONTAKT,  bądź umieszczając informacje w komentarzach.

[ready_google_map id=’4′]

Gowarzewo_Kaplica2

Gowarzewo_Kaplica1