I Piknik Rodzinny odbędzie się w Gowarzewie 17.06.2017. Wszyscy uczestnicy zebrania (ok. 30 osób) z wielkim zaangażowaniem podeszli do tematu i szykuje się naprawdę wspaniałe wydarzenie.

Pojawił się tylko jeden problem. Pani Sołtys poinformowała zgromadzonych, że pieniądze, które na wrześniowym zebraniu wiejskim wspólnie przeznaczyliśmy na ten cel zostaną przekazane na festyn gminny, który ma być zorganizowany przez gminę i GOKiS w Gowarzewie w sierpniu. Poruszyło to wszystkich na zebraniu, ponieważ nie na taki cel przeznaczyliśmy nasz sołecki budżet i mamy wrażenie że te pieniądze zostały nam po prostu zabrane ! Radny Łukasz Wawrzyniak w najbliższych dniach będzie interweniował w tej sprawie w Urzędzie Gminy.
Ta sytuacja nie zniechęciła nas do podjęcia się organizacji pikniku. Wręcz przeciwnie. Będziemy starać się pozyskać środki na nasze święto różnymi sposobami. Podczas zebrania padło wiele deklaracji chęci wsparcia imprezy, za co serdecznie dziękuję.
Piknik został też zgłoszony do projektu organizowanego przez stowarzyszenie Teraz Tulce i ma szanse otrzymać dofinansowanie.

Kolejne zebranie zaplanowane jest na 26.03.2017 (niedziela) ok. godz. 12:00 w sali wiejskiej.

Dorota Wysz