Aktualny harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 – Gowarzewo.

harmonogram-odbioru-gowarzewo-2017

 

Aktualny harmonogram znajduje się również  pod  tym linkiem: http://www.puk-zys.pl/wywozy/index.html (wpisać należy miejscowośc, którą szukamy).

Pamiętajmy, wszelkie sygnały, w tym reklamacje, dotyczące odbioru odpadów można przekazywać:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta GOAP, Poznań ul. Św. Michała 43 oraz w delegaturach ZM GOAP działających w we wszystkich gminach. BOK pracuje w poniedziałki 9.00 – 17.00, a w pozostałe dni tygodnia w godz. 7.30-15.30.

– telefonicznie poprzez infolinie 61 646 33 44 oraz 61 624 22 22. Godziny pracy infolinii zostały wydłużone i obecnie czynna jest od poniedziałku do w godz. 7.30 -18.00

– mailowo na adres bok@goap.org.pl

Mieszkańcy mogą także kontaktować się bezpośrednio z firmą odbierającą odpady, czyli w naszym wypadku w większości ARTUR ZYS