Harmonogram  postoju mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kleszczewo 

 

 

 

 

 

 

 

Data Godzina Miejscowość Lokalizacja
24 styczeń 

 

18 kwiecień

 

11 lipiec

 

10 październik

 

 

 

07:00 – 07:30 Lipowiec Lipowiec
07:40 – 08:10 Nagradowice plac przy sklepie
08:20 – 08:50 Krzyżowniki przystanek autobusowy przy mieszalni pasz
09:00 – 09:30 Komorniki przy strażnicy
09:40 – 10:10 Bylin przystanek autobusowy we wsi
10:20 – 10:50 Tanibórz przy nowym osiedlu
11:55 – 12:25 Gowarzewo przy kaplicy
12:40 – 13:10 Szewce przy placu zabaw
13:30 – 14:05 Tulce ul. Poznańska 21 – parking przy budynku „Nad stawem”
07:00 – 07:30 Kleszczewo parking przy Urzędzie Gminy
07:40 – 08:10 Poklatki plac przy świetlicy
11:25 – 11:55 Markowice pętla autobusowa przy świetlicy
12:05 – 12:35 Krerowo przystanek autobusowy przy kościele
12:45 – 13:15 Zimin przy szkole
13:25 – 13:55 Śródka przy strażnicy

 

Mobilny PSZOK przyjmuje:

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  •  Zużyte baterie i akumulatory przenośne
  • Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych
  • Odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych

Mobilny PSZOK nie przyjmuje:

  •  Materiałów zawierających azbest
  • Odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej (odpady w beczkach workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu)
  • Odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
  • Odpadów, których odebranie może naruszać przepisy