Jesteśmy na drugim miejscu liczby zameldowanych mieszkańców w gminie 🙂  Na dzień 31.12.2013 Gowarzewo liczyło 1236 mieszkańców, wyprzedzają Nas tylko Tulce mające 2621 osób (pamiętajmy, jest tam wiele bloków, co automatycznie zwiększa zaludnienie na 1km2). Za nami plasuje się Kleszczewo z 499 mieszkańcami.  Oczywiście na dzień dzisiejszy jest już Nas jeszcze więcej.

Ciekawostką jest fakt, że 6 lat temu (st. na dzień 31.12.2007) w Gowarzewie zamieszkiwało 558 mieszkańców, czyli liczba stałych mieszkańców wzrosła od tego czasu dwukrotnie.