Od wielu lat jesteśmy na drugim miejscu liczby zameldowanych mieszkańców w Gminie. Na dzień 31.12.2015 Gowarzewo liczyło 1570 mieszkańców, wyprzedzają Nas  Tulce mające 2906 zameldowanych. Za nami plasuje się Kleszczewo 624 mieszkańcami. Gmina liczy 7649 mieszkańców

Inne ciekawostki -> http://egowarzewo.pl/category/ciekawostki/