Niestety pierwsza z firm jaką jest Euronet odmówiła instalacji bankomatu w naszej miejscowości. Walczymy dalej !!! Są jeszcze inne firmy.

 

 

Odpowiedź :

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana zgłoszenie, przede wszystkim pragnę przekazać Panu wyrazy podziękowania za zainteresowanie usługami świadczonymi przez Euronet Polska Sp. z o.o.

Zapewniam, iż firma Euronet Polska Sp. z o.o. nieustannie dąży do ciągłego rozwoju oraz zwiększania efektywności w swoim działaniu czego owocem jest roczny przyrost sieci własnej na poziomie niemal 400 maszyn rocznie.

Po dokładnym przeanalizowaniu dostarczonej przez Pana propozycji, uprzejmie informuję, iż na chwilę obecną nie jesteśmy zainteresowani przesłaną ofertą. Nasze najbliższe plany rozwoju sieci nie przewidują instalacji bankomatu w przedstawionej przez Pana lokalizacji.

Jedynym kryterium przy doborze lokalizacji jest zawsze w naszej sieci zysk ekonomiczny. Po wstępnej wizytacji zaproponowanej lokalizacji doszliśmy do wniosku, że koszt urządzeń, przygotowania instalacji i obsługi przerósłby planowane zyski..

Nasze obecne stanowisko nie oznacza, iż w ogóle wykluczamy zaproponowane przez Pana lokalizację w przyszłości.

Pozostaję z poważaniem,

Łukasz Szcześniak
ATM Network Development Administrator