Od 1 kwietnia 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu rozpoczyna program: “Moja szansa na spółdzielnie”
jest on adresowany do:

  • osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
  • absolwentów Centrum Integracji Społcznej (CIS),
  • absolwentów Klubu Integracji Społecznej (KIS),
  • osób mieszkająych w Poznaniu lub powiecie poznańskim.

 

 

W ramach Programu uczestnicy otrzymają:

  • konsultacje u doradcy zawodowego,
  • szkolenie “Efektywna spółdzielnia socjalna” przygotowujące do prowadzenia i zarządzania spółdzielnią socjalną,
  • 15 000 zł, na uruchomienie działalności gospodarczej, jeżeli zdecydują się utworzyć nową spółdzielnie socjalną,
  • 11 200 zł, na uruchomienie działalności gospodarczej, jeśli będą przystępować do już istniejącej spółdzielni socjalnej.

Więcej: http://pup.poznan.pl/kat/id/148