UWAGA! Obiór odpadów segregowanych w styczniu w Gowarzewie zostanie również zrealizowany zgodnie z nieaktualnym harmonogramem, czyli w najbliższy piątek – 16 stycznia.

Zaproponowaliśmy tego typu rozwiązanie w GOAP i otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Dodatkowo w przypadkach gdy harmonogram w wersji papierowej nie pokrywa się z wyszukiwarką dat http://www.puk-zys.pl/wywozy/index.html, firma zobowiązała się dostarczyć nowy skorygowany harmonogram.

Jeśli chodzi o jakość worków to otrzymaliśmy również w tej sprawie odpowiedź:   ” Jeżeli wytrzymałość worków nie będzie zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia​ Związek Międzygminny GOAP zobowiąże wykonawce do dostarczenia odpowiednich worków. „