W Urzędzie Gminy w Kleszczewie pojawiły się nowe miejsca pracy na stanowiska: 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji  w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Zastępstwo na stanowisko urzędnicze stanowisko ds. obsługi rady i zamówień publicznych

Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kleszczewie” do dnia 22 września 2015 r. do godz. 15.00. Terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.