Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie i Koło TPPW w Kleszczewie zapraszają na wystawę pt. „Walczący o niepodległość”, która prezentuje pamiątki po walczących o niepodległość Polski przodkach związanych z Gminą Kleszczewo. Wystawa przybliża uczestników Powstania Wielkopolskiego, walczących podczas I i II wojny światowej, działaczy tajnych organizacji konspiracyjnych, a także więźniów obozów jenieckich i koncentracyjnych. Pamiątki prezentowane będą od (dzisiaj) 27 kwietnia do 12 maja – wstęp bezpłatny.

walczący o niepodległość plakat 2015