W dniu 06.03.2017r. odbyło się spotkanie Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego  z mieszkańcami Gminy Kleszczewo. Mając okazję osobistej z Nim rozmowy, zaznajomiłem Go o istniejących problemach związanych ze stanem dróg powiatowych mających przebieg przez Gminę Kleszczewo, jak i z planem przebiegu projektowanej północno-wschodniej obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej. Efektem rozmowy było nasze spotkanie w dniu 27.03.2017r. w biurze poselskim Posła, w trakcie którego złożyłem pismo opisujące te problemy. Pan Poseł stwierdził, że faktycznie problemy są poważne i zajmie się tymi sprawami. Otrzymałem właśnie pismo Pana Posła do Starosty Powiatu Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego, które w złączeniu przekazuję wraz moim pismem złożonym na ręce Pana Posła.

Stanisław Jakubczak

 

Szczegóły poniżej: 1 0012 001


 

3