W dniu 20 września 2016r. o godz. 19:00 w sali OSP Gowarzewo odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem było opracowanie planu wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w 2017r.

Zebranie otworzyła i prowadziła Pani Halina Michalak – Szczepaniak sołtys miejscowości Gowarzewo. Na zebraniu obecny był Wójt Gminy Kleszczewo Pan Bogdan Kemnitz oraz radni Pan Jarosław Bytniewski i Pan Łukasz Wawrzyniak. W zebraniu uczestniczyło ponad 100 mieszkańców Gowarzewa, co można uznać, że frekwencja w porównaniu z innymi miejscowościami była znaczna.

 

Na wstępie Pani Sołtys przedstawiła plan zebrania, a mianowicie:

 • Informacja Pana Wójta o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych;
 • Informacja Pani Sołtys o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego w 2016r.
 • Przegłosowanie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017r.;
 • Wolne głosy.

Pan Wójt na wstępie zaznaczył, że przewodnim tematem jego wystąpienia są sprawy inwestycyjne i pozyskanie dla ich realizacji środków unijnych, planowane są:

1. inwestycje w oświacie tj:

  •  termomodernizacja szkoły w Ziminie;
  •  termomodernizacja szkoły w Kleszczewie;
  •  budowa nowego skrzydła szkoły w Tulcach.

2.wymiana autobusów komunikacji gminnej (zakup 8 + 1 mniejszego), budowa garaży dla autobusów. Pan Wójt przekazał informację, że 2017r. przy wsparciu finansowym Gminy rozpocznie się przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulicy Swarzędzkiej (z dwoma rondami) i ciągu ulicy Siekierskiej. Ponadto w ciągu dwóch lat kompleksowo zostanie rozwiązana sprawa oświetlenia ulic w Gowarzewie. Pierwszy etap zakończony zostanie w styczniu 2017r. (Osiedle Waniliowe). Natomiast mieszkańcy Gowarzewa ze względu na duże koszty nie mogą liczyć w przewidywalnym terminie na budowę kanalizacji w naszej miejscowości.

W swoim wystąpieniu Pani Sołtys przekazała informację o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2016r. Ze względu na brak zgody zarządcy drogi w ciągu ulicy Siekiereckiej nie można było zrealizować postulatu utwardzenia pobocza. W związku
z powyższym pieniądze te w kwocie 20.000,- zł zostały przeznaczone na postawienie przystanków autobusowych w naszej miejscowości. Kwotę przeznaczoną na potrzeby OSP w kwocie 10.000,-zł wykorzystała OSP Gowarzewo. Pozostałą kwotę w wysokości ok. 3.000,-zł to pieniądze które są przeznaczone na bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Gowarzewie.

W kolejnym punkcie zebrania po dyskusji jednogłośnie przegłosowano podział funduszu sołeckiego w kwocie ok. 33.000,-zł w następujący sposób:

 • 10.000,-zł przeznaczono na modernizację placu zabaw;
 • 10.000,-zł przeznaczono na rewitalizację parku gminnego w Gowarzewie;
 • 10.000,-zł przeznaczono na potrzeby OSP Gowarzewo;
 • 1.500,-zł przeznaczono na organizację imprezy integracyjnej;
 • pozostała kwota to pieniądze przeznaczone na bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Gowarzewie.

Ostatnim punktem zebrania były wolne głosy. Punkt ten zdominowała sprawa projektu przebiegu obwodnicy aglomeracji poznańskiej, której zgodnie z jednym z wariantów  ma przebiegać przez teren Gminy Kleszczewo. Po raz kolejny Pan Wójt zapewnił mieszkańców Gowarzewa, że będzie robić wszystko co w jego mocy, aby wariant obwodnicy mówiący o przebiegu arterii przez naszą gminę nie był wariantem branym pod uwagę przy realizacji tej inwestycji.